Wat is funtube ?

What is funtube.

Funtube is the next growing videosite located in europe, with 1 goal in mind. making the stuff here YOUR stuff. Your data iss not being collected or sold for use outside this website. Give PRIVACY back. No strange governments asking for data, no character analysis if you hit a like button

Funtube is een groeiende videosite gezeteld in europa, met maar 1 groot doel. Ervoor zorgen dat jouw spullen ook van JOU zijn. Je data wordt niet verzameld of verkocht voor gebruik buiten deze site. Geef ons onze PRIVACY terug. Geen rare overheidsdiensten die om data vragen, geen volledige karakteranalyse als je ergens op een like knop drukt.